دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ثبت نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی “همسفرتابهشت” آغاز گردید

 تاريخ: 19/07/01

  ثبت نام بیست و پنجمین دوره ازدواج دانشجویی در قالب طرح ملی ”همسفرتابهشت“ آغاز گردیده است و زوجین دانشجو می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ezdevaj.nahad.ir در این طرح ثبت نام نموده و مدارک خود را جهت بررسی بارگذاری نمایند تا پس از آن امکان انتخاب کاروان برای آنان فعال گردد.

موارد و ضوابط ذیل جهت اطلاع اعلام می گردد:

امسال برای نخستین بار “همسفرتابهشت” در دوره های ۳شب و ۴روزه برگزار خواهد شد.
تاریخ عقد مجاز جهت ثبت نام از ۱فروردین ماه ۱۴۰۰تا ۳۱شهریورماه ۱۴۰۱است.
ملاک ثبت نام، دانشجو بودن حداقل یکی از زوجین در تاریخ رسمی عقد میباشد.
امکان شرکت جاماندگان دوره های گذشته میسر نمی باشد.
تاریخ تشرف نخستین کاروان ۲۳مهرماه برنامه ریزی شده است.
مرکز ارتباطات و پاسخگویی طرح ملی “همسفرتابهشت” با شماره ۰۲۱۸۴۲۲۲۸۸۸پاسخگوی سوالات احتمالی زوجین دانشجو در ساعات ۸صبح لغایت ۱۶بعدازظهر می باشد.
جهت اطلاع از طرح ملی ”دردانه“ با شماره   ۰۲۱۸۴۲۲۲۳۷۷ اداره ازدواج و خانواده تماس حاصل فرمائید.

آدرس ثبت نام اینترنتی ezdevaj.nahad.ir


http://sut.ac.ir/main/Articles/2705/A3.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی