دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره تغذیه در خصوص نحوه رزرو غذای دانشجویان نوورود

 تاريخ: 16/07/01

 به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید می رساند افرادی که هنوز کارت دانشجویی دریافت ننموده اند می توانند با ورود به سامانه اتوماسیون تغذیه و وارد کردن شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و عدد 1 به عنوان رمز ورود، نسبت به رزرو غذا از سه شنبه به بعد اقدام فرمایند و برای روزهای شنبه تا دوشنبه این هفته روزفروش رزرو نمایند.

اتوماسیون تغذیه درج در سايت توسط : امور دانشجویان