دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  اطلاعیه معاونت دانشجویی در خصوص نظرسنجی در مورد مبدأ سرویس های ایاب و ذهاب

 تاريخ: 09/05/01

 معاونت دانشجویی در نظر دارد با توجه به تغییرات توزیع جمعیتی شهر تبریز و نیز آغاز به کار اتوبان تبریز - سهند و همچنین احتمال افتتاح مترو تا ایستگاه نور (حوالی میدان سهندیه در محل شروع اتوبان)، امکان تغییر در مبادی سرویسهای ایاب و ذهاب در تبریز را بررسی نماید. به همین منظور در قدم اول، برای آگاهی از نظر دانشجویان محترم بومی، اقدام به نظر سنجی می نماید.  از کلیه دانشجویان بومی درخواست می شود حتماً در این نظر سنجی که در سامانه سس و در قسمت سایر امور آموزشی‌ بارگزاری شده و تا 20 مرداد ماه فعال هست شرکت نمایند.
بدیهی است  تغییر مبادی سرویسها با توجه به امکانات مخصوصاً در صورت تامین سرویسهای لازم و نیز با لحاظ  سایر مسائل از جمله تقاضاهای ایاب و ذهاب دانشجویان خوابگاهی نهایی خواهد شد اما در مرحله اول داشتن اطلاعات این نظرسنجی ضروری است.

معاونت دانشجویی دانشگاه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان