دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

 تاريخ: 18/12/00

 

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری
همزمان با هفته منابع طبیعی و درختکاری، همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال ارزش‌گذاری شد.

احمدرضا مصطفی قره باغی، رئیس دانشگاه صنعتی سهند، در این مراسم، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی سهند به خاطر ماهیت خود، ارتباط با صنایع را در اولویت خود قرار داده و در این راستا به همکاری‌های پژوهشی و فناوری بین دانشگاه و شرکت‌های مرتبط اهمیت می‌دهد.

به گزارشروابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، وی افزود: در راستای تقویت این ارتباط، تصمیم بر این شد تا در هفته درختکاری وهمزمان با حضور صنایع مختلف، نهال هایی به عنوان نماد صنایع در دانشگاه کاشته شود که این امر نوعی ارزش‌گذاری به فعالیت و همکاری صنایع با دانشگاه است.

در ادامه، امیر رضوانی مقدم، مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سهند نیز با اشاره به اهمیت درخت و درختکاری، گفت: حیات کره زمین بر پایه درخت و تولید اکسیژن توسط آن است.

وی با اشاره به ماهیت صنعتی بودن دانشگاه سهند، افزود: امروز مدیران و مسئولان صنایع استان را به دانشگاه دعوت کردیم تا با همکاری یکدیگر کاشت نهال و درخت را در دل دانشگاه صنعتی سهند انجام دهیم و به عنوان نماد هر صنعت، یک درخت در دانشگاه کاشته شوند.

رضوانی مقدم، در خصوص وضعیت این دانشگاه، گفت: ۱۰ دانشکده مختلف با نزدیک به ۵۰۰۰ دانشجو در دانشگاه صنعتی سهند فعالیت می‌کنند که بالغ بر نیمی از آن‌ها در مقطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: بنا بر آخرین رتبه بندی جهانی دانشگاه های جوان دنیا، دانشگاه صنعتی سهند موفق به کسب رتبه ۱۹۳ در دنیا کردیده است.

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری

ارزش گذاری همکاری صنایع مختلف با دانشگاه صنعتی سهند با کاشت نهال در هفته درختکاری درج در سايت توسط : روابط عمومی