دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی و کارشناسي سال 1400 دانشگاه صنعتی سهند- تمدید مهلت ثبت نام اینترنتی تا ساعت 24 روز شنبه مورخه 1400/07/10

 تاريخ: 10/07/00

 

بسمه تعالی

به اطلاع پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی و کارشناسی سال 1400 دانشگاه صنعتی سهند می رساند مهلت ثبت نام اینترنتی این عزیزان تا ساعت 24 روز شنبه مورخه 1400/07/10 تمدید شده است.
ضمنا، شماره دانشجویی دانشجویانی که ثبت نام اینترنتی را تکمیل نموده یا ناقص انجام داده اند بشرح ذیل تغییر یافته است:

رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های روزانه از 0 به 1
رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های نوبت دوم (شبانه) از 1 به 2
رقم هفتم شماره دانشجویی دانشجویان دوره های اموزش الکترونیکی (مجازی) از 2 به 3

تغییر یافته است.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش