دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مرکز کار آفرینی در راستای ارتباط با صنعت وبینار آموزشی سامانه ارائه خدمات مشاوره کلینیک کسب و کار به واحد های صنعتی برگزار میکند

 تاريخ: 29/03/00

 


پیرو مذاکرات انجام شده با شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی و در راستای آشنایی با نحوه کارکرد و همچنین بهره برداری اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سامانه ارائه خدمات مشاوره کلینیک کسب و کار به واحد های صنعتی(E service) و همچنین برخورداری از مزایای این سامانه، روز دوشنبه مورخ 1400/03/31 ساعت 14 وبینار آموزشی در راستای این موضوع توسط سرکار خانم دکتر رضایی مدیر تامین مالی و توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی  برگزار خواهد شد.

سامانه برگزاری وبینار: slms.sut.ac.ir 

لینک ورود به وبینار: http://svc.sut.ac.ir/eservice992


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات