دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بازدید اساتید دانشگاه صنعتی سهند از شرکت موتوژن تبریز و ارائه راهکار جهت رفع نیازهای فناورانه

 تاريخ: 17/03/00

 


بازدید اساتید دانشگاه صنعتی سهند از شرکت موتوژن تبریز و ارائه راهکار جهت رفع نیازهای فناورانه

با هماهنگی‌های به انجام رسیده توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جناب آقای دکتر رضوانی مقدم به همراه گروهی از اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های دانشگاه صنعتی سهند  در روز دوشنبه مورخ  10 خردادماه 1400 از شرکت موتوژن تبریز بازدید نموده و از نزدیک با محصولات و خدمات و  فعالیت شرکت موتوژن آشنا شدند. همچنین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف این بازدید، نیازهای فناورانه و پژوهشی شرکت موتوژن به مجموعه دانشگاه صنعتی سهند منتقل گردیده و پیشنهادهایی در قالب پروپوزال‌های همکاری ارائه گردید.
تشکیل کمیته مشترک علمی به‌ منظور بررسی مستمر نیازهای فناورانه شرکت موتوژن و همچنین استقرار  دفتر ارتباطات شرکت  موتوژن در دانشگاه صنعتی سهند از دیگر موارد مطرح‌شده در این بازدید بود.
شایان‌ذکر است این برنامه در ادامه سیاست معاونت پژوهشی و فناوری  دانشگاه  در زمینه گسترش و توسعه ارتباطات با صنایع استان برنامه‌ریزی و اجرا گردید.

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی