دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کتاب مباحث پیشرفته پایداری سازه ها توسط انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز در خرداد ماه سال 1400 منتشر شد

 تاريخ: 10/03/00

 


کتاب مباحث پیشرفته پایداری سازه ها تالیف آقایان دکتر کریم عابدی  استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز  و دکتر  بهزاد شکسته بند  دانشیار دانشگاه صنعتی اورمیه توسط انتشارات دانشگاه صنعتی سهند تبریز در خرداد ماه سال 1400 منتشر شد.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی