دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کسب عنوان مقاله برجسته سال 2020 در مجله International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials

 تاريخ: 09/10/99

 کسب عنوان مقاله برجسته سال 2020 در مجله :  International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials 
توسط آقای دکتر بیت اله اقبالی استاد دانشکده مهندسی مواد و آقای مهندس مسلم طیبی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
 
این موفقیت ارزشمند را به ایشان و جامعه دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون توام با سلامتی ایشان را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی