دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 6 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع 2 درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند

 تاريخ: 09/09/99

  


 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، مطابق استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس 6 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع 2 درصد دانشمندان برتر  جهان قرار گرفتند. بر این اساس آقایان:
در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در طول بازه علمی بلند مدت وآقایان:
در جمع دانشمندان ۲ درصد برتر جهان براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال 2019 قرارگرفتند. 

فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر توسط محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شده و اسامی ۱۶۰ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌است. در این میان ۴۳۳ پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند.
اسامی دانشمندان ۲ درصد برتر جهان بر اساس شاخص کامپوزیت  بدست آمدهکه آن‌ هم بر اساس نرمال سازی شش شاخص زیر حاصل شده است:

 
 Total citation
H-index
Co-authorship-adjusted H-index
Total citation to single authored papers
Total citation to single+first authored papers
 Total citation to single+first+last authored papers
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی