دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 رتبه‌ی کتابخانه مرکزی دانشگاه در بین کتابخانه‌ی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

 تاريخ: 21/08/99

 

  
آمار و رتبه بندی 203کتابخانه دانشگاه ها و پژوهشگاه های زیر پوشش وزارت عتف در سال تحصیلی 98-97
 
به گزا ش کتابخانه مرکزی دانشگاه  به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی سهند تبریز در سال 98 - 97 در بین 203 کتابخانه دانشگاهی در شاخص اعتبارات در هزینه‌کرد برای منابع داخلی رتبه سیزده  و در هزینه‌کرد برای منابع خارجی رتبه یازده  را کسب کرد. 
همچنین براساس این رتبه‌بندی کتابخانه مرکزی دانشگاه 
در شاخص مجموعه رتبه‌ی 40
در شاخص نیروی انسانی رتبه‌ی 23
در شاخص زیر ساخت رتبه‌ی 26
در شاخص خدمات رتبه‌ی 25
 
در بین 203 کتابخانه‌ی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را کسب نمود و  در مجموع در بین کتابخانه‌ی دانشگاههای صنعتی در جایگاه 6 و در بین 203 کتابخانه در جایگاه 24 قرار گرفت.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی