دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان به دانشگاه خوارزمی

 تاريخ: 27/02/99

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان متقاضی میهمان و انتقالی به دانشگاه خوارزمی می رساند بررسی تقاضاهای میهمان و انتقالی برای سال تحصیلی 1400-1399 فقط از طریق سامانه سازمان امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (سامانه سجاد) صورت می پذیرد و به درخواست های خارج از این رویه ترتیب اثر داده نخواهد شد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش