دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره تغذیه در خصوص قیمت غذای دانشجویی و طرح تاک

 تاريخ: 24/06/98

 بر اساس ابلاغیه صندوق رفاه دانشجویان، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر خواهد بود:

غذای کم هزینه          12000  ریل
غذا با هزینه متوسط    17000  ریال  
غذای پر هزینه         20000  ریال
پک هفتگی صبحانه  85000 ریال

همچنین بر اساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، میزان یارانه غذای طرح تاک برای کلیه غذاها به 55000 ریال افزایش می یابد.
 درج در سايت توسط : امور دانشجویان