دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین کار، تجارت، بیمه و مالیات در حوزه استارت آپ

 تاريخ: 12/04/98

 


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات