دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تصاویری از گرامیداشت پانزده اسفند روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی در دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 15/12/96

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی