دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 راه اندازی سالن های مطالعه خواهران و برادران در ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی توسط کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد

 تاريخ: 15/11/96

 راه اندازی سالن های مطالعه خواهران و برادران در ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی
همزمان با شروع دهه مبارک فجر سالن های مطالعه  برادران  و خواهران در  ساختمان خواجه نصیرالدین طوسی با ظرفیت بیش از ۱۵۰ نفر   با هدف ایجاد فضای مناسب و آرام جهت مطالعه و پژوهش علمی دانشجویان  دانشگاه صنعتی سهند توسط کتابخانه مرکزی و مر کز اسناد  دانشگاه راه اندازی شده است  و در این ساختمان دو سالن مجزا جهت مطالعه براداران و خوهران وجود دارد  .
در ضمن  سالن های مطالعه از ساعت 30/8 صبح الی ساعت 18 بعد ظهر برای مطالعه دانشجویان در ساختمان خواجه نصیرالدین  به صورت یکسره باز میباشد.

کتابخانه مرکزی ، مرکز اسناد و تامین منابع علمی درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات