دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 عدم امکان سرویس دهی wifi های دانشگاه در روز یکشنبه

 تاريخ: 02/07/96

 به استحضار می رساند با توجه به اختلالات پیش آمده امکان سرویس دهی wifi های دانشگاه در روز یکشنبه وجود ندارد.


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات