دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 تاريخ: 17/06/93

 

دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات 28 و 29 آبان ماه سال 1393 در دانشگاه تبربز برگزار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://csccit2014.tabrizu.ac.ir/ مراجعه نمایید.


 درج در سايت توسط : ICT