دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

 تاريخ: 17/06/93

 

سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ٩ و ١٠ دی ماه امسال برگزار می شود. 
سومین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با تاکید بر لزوم بهره گیری از صنعت نفت از راهکارهای نوین حوزه فاوری اطلاعات و ارتباطات با مشارکت شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه های نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه های کشور و شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات برگزار می شود.

 


 درج در سايت توسط : ICT