دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

  آخرین مهلت قانونی درج نمره سمینار اخذ شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا تاریخ 1400/12/25

 تاريخ: 30/11/00

 به استحضار می رساند آخرین مهلت قانونی درج نمره سمینار اخذ شده در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ 1400/12/25 می باشد.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی