دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

  قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی – یادآوری آخرین مهلت ارسال درخواست های حذف تکدرس در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 و ارسال درخواست از طریق فرآیند حذف تکدرس در اتوماسیون جامع آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی

 تاريخ: 28/09/01

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کاردانی و کارشناسی می رساند آخرین مهلت ارسال درخواست های حذف تکدرس در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401، روز چهارشنبه مورخه 1401/09/30 از طریق فرآیند حذف تکدرس در اتوماسیون جامع آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی می باشد.
مطابق آیین نامه دانشجو می تواند تا دو هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، یکی از دروس نظری خود را با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه حذف کند، مشروط به آنکه اولا: غیبت دانشجو بیش از سه شانزدهم جلسات تشکیل شده آن درس نباشد و ثانیا: با حذف درس مذکور، تعداد واحدهای باقیمانده به کمتر از 12 واحد نرسد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش