دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی -اعلام مصوبات جدید شورای آموزشی

 تاريخ: 07/09/00

 

بسمه تعالی

مصوبات  جدید  شورای آموزشی دانشگاه  جهت اطلاع دانشجویان به قرار زیر می باشد:
 
1)     حذف درس عملی در قالب حذف تکدرس بخاطر  شرایط کرونایی، در نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی دوره های حضوری امکان پذیر است.
 
2)    برای ورودی های 1400 و به بعد، حذف تاثیر پذیری نمرات مردودی دانشجو ، در زمان فراغت از تحصیل دانشجو، اعمال خواهد شد.
 
3)    در خصوص معادلسازی دروس گذرانده شده در دوره قبل دانشجو، مقرر گردید معادلسازی در  دوره های هم ارز و در خواست معادلسازی حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی صورت گیرد و حداکثر تا 40 درصد از کل واحدهای دوره با اولویت دروس عمومی ، دروس پایه  و دروس ترمهای پایین تر قابل معادلسازی می باشد. سایر موارد مربوط به  معادلسازی واحدها ، طبق ماده 45  آیین نامه آموزشی یکپارچه سال 97 قابل اجرا خواهد بود.
 

                                                                     با آرزوی موفقیت  اداره کل آموزش
 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش