دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  قابل توجه فارغ التحصیلان دانشگاه که تقاضای تائید مدرک تحصیلی خود برای ارایه و تائید فرم مربوطه به موسسه WES را دارند

 تاريخ: 02/04/99

 

                                      

         به اطلاع آن دسته از فارغ التحصیلان دانشگاه که تقاضای تائید مدرک تحصیلی خود برای ارایه و تائید فرم مربوطه به موسسه WES را دارند می رساند که این عزیزان همراه با درخواست خود، تصویر مدرک صادره از دانشگاه صنعتی سهند خود را از طریق ایمیل به کارشناس امور دانش آموختگان دانشگاه،"سرکار خانم ناوه کار (navehkar@sut.ac.ir) و شماره تماس 33459134-041ارسال نمایند و در صورتیکه ظرف مدت یک هفته پاسخ را دریافت نکردند می توانند نتیجه امر را پس از سپری شدن یک هفته از ارایه درخواست، از دفتر امور بین الملل دانشگاه جناب آقای فرتاش به شماره 33458233-041  و ایمیل (intl.office@sut.ac.ir ) پیگیری نمایند.

 

اداره دانش آموختگان دانشگاه صنعتی سهند

                                                                                                          


 درج در سايت توسط : اداره آموزش