دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 قابل توجه کلیه دانشجویان دانشگاه در کلیه مقاطع تحصیلی- نحوه پذیرش و بررسی درخواست های حذف پزشکی از نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 تاريخ: 08/03/98

 

 بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان گرامی در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه می رساند که از نیمسال دوم 98-97، کلیه درخواست های حذف پزشکی دروس فقط پس از تأیید شورای پزشکی (متشکل از پزشکان معتمد استان) قابل بررسی خواهد بود. لذا دانشجو برای حذف پزشکی درسی که به خاطر بیماری در امتحان نهایی آن حضور نداشته باشد بایستی کلیه مدارک و مستندات لازم پزشکی را حداکثر تا 3 روز کاری (72 ساعت) از تاریخ برگزاری امتحان نهایی آن درس به اداره آموزش/تحصیلات تکمیلی ارایه نماید. بدیهی است که پس از گذشت مهلت سه روزه فوق الذکر، هیچ درخواستی در خصوص حذف پزشکی قابل پذیرش نخواهد بود.
 
اداره کل آموزش و اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند


 درج در سايت توسط : اداره آموزش