دانشگاه صنعتی سهند - تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

 تاريخ: 11/03/95

 

بسمه تعالی
 
تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی              96-95  دانشگاه صنعتی سهند   
                                                
نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
 
عنوان زمان
بازه زمانی انتخاب واحد تحت وب (طبق زمانبندی)
 
15 الی 17 شهریورماه95 (دوشنبه تا چهارشنبه)
انتخاب واحد ورودی ها ی 92 و ماقبل
 
15 الی 17 شهریورماه95 (دوشنبه تا چهارشنبه)
انتخاب واحد ورودی های 93
 
16 الی 17شهریورماه95( سه شنبه تا چهارشنبه)
انتخاب واحد ورودی های94
 
16 الی 17 شهریورماه95( سه شنبه تا چهارشنبه)
شروع کلاسها
 
شنبه 27  شهریورماه 95
حذف و اضافه (حضوری و با مشاوره  استاد راهنما)
 
6 و7 مهرماه 95 ( سه شنبه و چهارشنبه )
حذف تکدرس
 
تا چهارشنبه  1 دی ماه 95
پایان کلاسها
 
چهارشنبه 15 دی ماه95
شروع امتحانات
 
شنبه 18 دی ماه 95
پایان امتحانات 
 
پنج شنبه 30 دی ماه 95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی              96-95  دانشگاه صنعتی سهند   
                                                
نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
 
عنوان زمان
بازه زمانی انتخاب واحد تحت وب (طبق زمانبندی)
 
9 الی 10 بهمن ماه 95(شنبه تا یکشنبه)
انتخاب واحد ورودی های 93 و ماقبل
 
9 الی 10 بهمن ماه 95(شنبه تا یکشنبه)
انتخاب واحد ورودی های 94
 
9 الی 10 بهمن ماه 95(شنبه تا یکشنبه)
انتخاب واحد ورودی های مهرماه 95
 
9 الی 10 بهمن ماه 95(شنبه تا یکشنبه)
شروع کلاسها
 
دو شنبه  11 بهمن ماه 95
حذف واضافه (حضوری و با مشاوره  استاد راهنما)
 
26 و 27 بهمن ماه 95 (سه شنبه و چهارشنبه)
حذف تکدرس
 
تا شنبه  30 اردیبهشت ماه 96
پایان کلاسها
 
شنبه  13  خردادماه 96
شروع امتحانات
 
سه شنبه 16 خردادماه 96
پایان امتحانات 
 
پنجشنبه 1 تیرماه 96
 
 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش