دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مسابقات بسکتبال بین دانشکده ای با قهرمانی دانشکده معدن به پایان رسید + عکس

 تاريخ: 13/09/92

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی