دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

  حضور صدا و سیمای جمهموری اسلامی ایران در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 25/10/97

  گزارش تصویری از حضور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (شبکه یک)  در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند تبریز  جهت بازدید و تهیه گزارش از زمینه های اصلی فعالیت شرکت های مستقر در این مرکز

 درج در سايت توسط : اداری