یکشنبه، 18 آذر 1397 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 

 
 r Skip Navigation Links
اخبار
واحدهای فناور
آلبوم تصاویر
افراد
کارگاههای آموزشی
اطلاعیه ها
فضای کار اشتراکی
آموزش
l 
 

     
مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند،در دانشگاه صنعتی سهند در شهر تبریز و در مرکزیت استان آذربایجان شرقی قرار دارد.  همچنین با توجه به پتانسیل ها و مزیت هاي بومی منطقه بر اساس بررسی هاي کارشناسی و نیازسنجی هاي صورت گرفته، این مرکز رشد می تواند یکی از متولیان حمایت از فناوران و نوآوران، هسته ها و واحدهاي تحقیقاتی باشد که از لحاظ استقرار، در منطقه جغرافیایی شهر تبریز ( مرکز استان آذربایجانشرقی ) قرار می گیرند. با عنایت به قرار گرفتن مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند و با توجه به موقعیت استراتژیک شهر تبریز در سطح ملی و بین المللی، این مرکز می تواند به شیوه جامع متولی حمایت از کلیه طرح هاي فناورانه و نوآورانه داراي توجیه اقتصادي در سطح منطقه، ملی و بین المللی باشد طوریکه ایجاد مراکز وابسته در سطح کلیه شهرستان های تابعه استان آذربایجان شرقی و حتی استان های مجاور در منطقه شمالغرب کشور متناسب با پتانسیل ها و مزیت های بومی هر بخش، در برنامه کاري این مرکز قرار دارد.
در شکل نمای کلی از ساختمان واگذار شده به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی سهند و فضای سبز اطراف ساختمان ارايه شده که بيانگر فضایی مطلوب و مناسب برای فعاليت واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان می باشد.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است