یکشنبه، 28 مهر 1398 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهی مناقصه عمومی تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

 تاريخ: 21/05/93

دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
 
1- موضوع مناقصه :
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
     ضمانت نامه بانكي به مبلغ 80000000  ريال معادل هشتاد میلیون ریال يا واريز اين مبلغ به حساب جاري فراگیر 0573086007 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه :
     شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 21/05/93 لغايت 22/05/93 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 200000 ريال معادل دویست هزار ریال ( واريز به حساب جاری فراگیر 0592013851 نزد بانك تجارت شعبه خسروشهر بنام امور دانشجویان ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز – شهر جديد سهند – پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز
2-4-  گواهي از اداره ثبت شركتها مبني بر فعاليت و موجوديت شركت (گواهي مربوط به ماههاي اخير)
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي
4-4- سوابق كاري و تائيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه
5-4 - سایر موارد در برگ شرایط مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
     تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 02/06/93 می باشد.
6- زمان گشايش پاكتها :
     زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز دوشنبه مورخ 03/06/93 ساعت 11 و زمان گشايش پاكتهاي ج   ( قيمت ) روز چهارشنبه مورخ 05/06/93 ساعت 14در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
 
هزينه آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن : 8229 و 04113458226


 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است