یکشنبه، 28 دی 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
سامانه نشريات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     
آگهی نوبت اول مناقصه عمومي تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

 تاريخ: 05/05/98


 
دانشگاه صنعتي سهند تبريز از كليه شركتهاي واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه عمومي با مشخصات ذيل دعوت مي نمايد.
 
1- موضوع مناقصه :
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی
2- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
     ضمانت نامه بانكي یا چک تضمین شده بانکی به مبلغ 250/000/000  ريال معادل دویست و پنجاه ریال   در وجه دانشگاه صنعتی سهند  
3- محل و مهلت دريافت اسناد مناقصه :
     شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد از تاريخ 98/05/06 لغايت 98/05/09 در ساعات اداري با در دست داشتن فيش بانكي به مبلغ 500/000 ريال معادل پانصد هزار ریال ( واريز به حساب شماره  950100004001075403018321IR به شناسه  378075454122700004016833330014 بنام در آمد های اختصاصی دانشگاه قا بل پرداخت در کلیه شعب بانکها ) به امور اداري دانشگاه واقع در تبريز-  شهر جديد سهند - پرديس دانشگاه صنعتي سهند مراجعه نمايند.
4- مدارک مورد نیاز:
1-4- رونوشت فعاليت و اساسنامه شركت و آگهي روزنامه رسمي كشور و آخرين تغييرات شرکت حاوي امضاهاي مجاز
2-4-  ارائه کد رهگیری مبنی بر فعالیت شرکت
3-4- رونوشت تعيين صلاحيت شركت از اداره كار و امور اجتماعي
4-4- سوابق كاري و تأیيديه كاركرد از محل هاي قبلي كار شركت در خصوص انجام امورات مرتبط با مناقصه
5-4 - سایر موارد در برگ شرایط مناقصه قید شده است.
5- مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه دانشگاه :
    از ساعت 8 صبح تا ساعت 15/30 روزیکشنبه مورخ 98/06/03 می باشد.
6- زمان گشايش پاكتها :
     زمان گشايش پاكتهاي الف و ب روز دوشنبه مورخ 98/06/04  ساعت 11/30 و زمان گشايش پاكتهاي ج( قيمت ) روز چهارشنبه مورخ 98/06/06 ساعت 11/30 در محل دفتر امور اداري واقع در پرديس دانشگاه صنعتي سهند خواهد بود.
هزينه آگهي ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفن : 8229 و 04133458226
 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است