Sahand University of Technologyhttp://www.sut.ac.irRSS output of Sahand University of Technologyen-usTue, 22 Oct 2019 16:52:55 +0330قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1600<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام<br /> نیمسال اول سال تحصیلی 99-98<br /> 9/29/2019 1:25:30 PMاطلاعیه اداره تغذیه در خصوص قیمت غذای دانشجویی و طرح تاکhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1587بر اساس ابلاغیه صندوق رفاه دانشجویان، قیمت غذای دانشجویی در سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر خواهد بود:<br /> <br /> غذای کم هزینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;12000&nbsp; ریل<br9/15/2019 2:47:00 PMبرنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام تابستان 98 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1534<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv.jpg" style="width: 600px; height: 848px" />6/24/2019 10:40:53 AMاطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص ترکیب بندی برای نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1526<div style="text-align: justify"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">&nbsp;به اطلاع دانشجویان محترم می&shy;رساند جهت ارائه ترکیب اتاق برای6/16/2019 12:29:41 PMبرنامه سرویس های ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1519<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv1.jpg" style="width: 800px; height: 1131px" /><br /> <img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/serv2.jpg" style="width: 800px; height:6/3/2019 10:02:34 AMقابل توجه دانشجویان محترم ساکن مناطق سیل زده در فروردین ماه سال جاریhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1516<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد&nbsp;جهت کمک و حمایت مالی از دانشجویان آسیب دیده در سیل فروردین ماه سال جاری تسهیلاتی6/2/2019 11:53:20 AMاطلاعیه مهم اداره رفاه در خصوص وام ویژه دکتری http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1515<span style="font-size: 18px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">به اطلاع می رساند آن دسته از دانشجویانی که برای سه ماهه بهار و تابستان متقاضی وام ویژه دکتری هستند لازم است فرم شماره6/2/2019 11:34:00 AMاطلاعیه امور دانشجویی در خصوص تاخیر سرویسهای دانشجویی در روزهای 4 و 8 خرداد ماهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1500<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/Ghadr.jpg" style="width: 989px; height: 656px" />5/21/2019 12:03:04 PMاطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاهhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1473<p style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px">اطلاعیه اداره امور خوابگاهها در خصوص پرداخت اجاره بهای خوابگاه</span></p> <p style="text-align: center"> <span style="font-size:4/20/2019 1:32:25 PMاطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1459<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">بسمه تعالی<br /> &nbsp;</span></span><br /> &nbsp;</div> <span3/17/2019 11:20:57 AMبازه زمانی درخواست انواع وامهای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1430<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام<br /> نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97<br /> 2/2/2019 2:50:32 PMبرنامه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (جدید) http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1428<img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/SER1.jpg" style="width: 500px; height: 708px" /><br /> <img alt="" src="http://sut.ac.ir/main/Downloads/SER2.jpg" style="width: 500px; height: 708px"1/30/2019 3:06:33 PMبرنامه سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1418<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی در ایام فرجه بین دو ترم <span dir="rtl">قابل اجرا از1/16/2019 11:39:19 AMاعلام تصمیمات متخذه در حوزه دانشجویی مرتبط با درخواستهای شورای صنفی دانشجویان در جلسه مورخ 97/09/12http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1380<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><strong>بسمه تعالی</strong><br /> پیرو جلسه برگزار شده در مورخ 12/9/1397 با حضور12/4/2018 10:41:10 AMتغییر در زمان سرویس آخر دانشگاه به خوابگاه محبی http://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1373<br /> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">به اطلاع دانشجویان محترم ساکن خوابگاه محبی می رساند با عنایت به تعطیلی تمامی آزمایشگاهها در ساعت 19:00، از روز11/24/2018 2:35:53 PMقابل توجه دانشجویان محترم ساکن سراهای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1359<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">مفاد آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص اجاره بهای خوابگاهها را به شرح ذیل به استحضار می رساند.<br /> دانشجویانی11/5/2018 10:30:56 AMاطلاعیه اداره امور دانشجویان در خصوص اختلال در ساعات حرکت سرویسهای ایاب و ذهاب تبریزhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1349<span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">بدین وسیله به اطلاع&nbsp; می رساند با عنایت به اجرای عملیات تعمیر و بازسازی مسیر BRT تبریز در محدوده میدان جهاد تا10/27/2018 12:57:31 PMشرایط وام عتبات عالیات کشور عراقhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1340<div style="text-align: center"> <span style="font-size: 16px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><strong>شرایط وام عتبات عالیات</strong><br /> &nbsp;<br /> &nbsp; وام عتبات به10/10/2018 2:25:42 PMاطلاعیه امور تغذیه در خصوص افزایش یارانه پرداختی دانشگاه به طرح تاکhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1335<span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif"><span style="font-size: 16px">با عنایت به افزایش یارانه پرداختی دانشگاه به طرح تاک، به اطلاع می رساند دانشجویان محترم می&shy;توانند طبق برنامه10/3/2018 3:46:17 PMمراحل رزرو و شارژ اینترنتی غذای دانشجوییhttp://www.sut.ac.ir/ShowArticle.aspx?artid=1192<img alt="" src="http://www.sut.ac.ir/main/Downloads/Rezerv1.jpg" style="width: 1000px" /><br /> <br /> <img alt="" src="http://www.sut.ac.ir/main/Downloads/Rezerv2.jpg" style="width: 1000px;5/5/2018 11:29:22 AM