شنبه، 5 مهر 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     

 

   حوزه ریاست
   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
   مدیریت حراست
   حوزه معاونت پژوهشی
   حوزه معاونت اداری ومالی
   حوزه معاونت آموزشی
   حوزه معاونت دانشجویی
   اداره خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات
   دانشکده مهندسی شیمی
   دانشکده مهندسی مواد
   دانشکده مهندسی معدن
   دانشکده مهندسی عمران
   دانشکده مهندسی مکانیک
   دانشکده مهندسی برق
   دانشکده مهندسی پلیمر
   دانشکده علوم پایه
   انتظامات
   دفترفنی
   گروه معارف
   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
   اداره کارگزینی و رفاه
   امورمالی
   اموراداری و پشتیبانی
   اداره تحصیلات تکمیلی
   انبار
   امورنقلیه
   فضای سبز
   تاسیسات وتعمیرات
   خدمات
   اموردانشجویان
   تدارکات
   معاونت فرهنگی ومشاوره
   امورشاهدوایثارگران
   تربیت بدنی
   متفرقه ها


دانشکده مهندسی مکانیک

نام عنوان واحد
آقای دکتر داودجلالی وحید
    رییس دانشکده
    دانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکتر خرازی
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترفرزان قالیچی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترنقدعلی چوپانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتررحیم خوشبختی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترسیامک حسین پور
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
خانم دکترنیرومند
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمهدی میرزایی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمجتبی یزدانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمهدی رضایی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمحمدپورگل محمد
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمحمودرضا آذغانی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکتربشیربهجت
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترعلیرضا هاشمی اسکویی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای دکترمحمدرضا کمالی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی مکانیک
آقای حسن صفریان
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی مکانیک
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی مکانیک

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 3345-041 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است