شنبه، 5 مهر 1399 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
نشریات
لینک های مفید
l 
 

Skip Navigation Links
صفحه نخست
مدیریتExpand مدیریت
دانشکده هاExpand دانشکده ها
اداراتExpand ادارات
مراکز پژوهشیExpand مراکز پژوهشی
کتابخانه مرکزی
نهاد نمایندگی رهبری
اطلاعیه هاExpand اطلاعیه ها
اخبارExpand اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
     

 

   حوزه ریاست
   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
   مدیریت حراست
   حوزه معاونت پژوهشی
   حوزه معاونت اداری ومالی
   حوزه معاونت آموزشی
   حوزه معاونت دانشجویی
   اداره خدمات ماشینی و فناوری اطلاعات
   دانشکده مهندسی شیمی
   دانشکده مهندسی مواد
   دانشکده مهندسی معدن
   دانشکده مهندسی عمران
   دانشکده مهندسی مکانیک
   دانشکده مهندسی برق
   دانشکده مهندسی پلیمر
   دانشکده علوم پایه
   انتظامات
   دفترفنی
   گروه معارف
   کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
   اداره کارگزینی و رفاه
   امورمالی
   اموراداری و پشتیبانی
   اداره تحصیلات تکمیلی
   انبار
   امورنقلیه
   فضای سبز
   تاسیسات وتعمیرات
   خدمات
   اموردانشجویان
   تدارکات
   معاونت فرهنگی ومشاوره
   امورشاهدوایثارگران
   تربیت بدنی
   متفرقه ها


دانشکده مهندسی شیمی

نام عنوان واحد
آقای دکتر علی اکبربابالو
    رییس دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترجوادرهبرشهروزی
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترمحمدحقیقی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترجعفر صادق مقدس
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتراسماعیل فاتحی فر
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس شفیعی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیدعلیرضا طباطبایی نژاد
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبربابالو
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترامن الله عبادی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتراقبال صحرایی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس ابراهیمی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتررضا یگانی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترعلی برادرخوش فطرت
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترتوکلی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترداود کاه فروشان
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتررضا عليزاده
    عضو هيات علمي
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترجدیری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترهدی جعفری زاده
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترمحمد سیم جو
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترخداپناه
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس عباس جعفری زاد
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس شیخ بیگلو
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای حمیدشیخی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی اکبربیابانی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای محمد فلکی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی طاهری
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای محمدرضا مقنی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای غلامرضا رهنمایی
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی شیمی
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه پژوهشی
    BCساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه محیط زیست
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات کاتالیست
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات غشاء
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات نفت
    b2ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات پدیده های انتقال
    A1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
انجمن مهندسی شیمی ایران
    دانشکده مهندسی شیمی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 3345-041 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است