دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 دسترسي آنلاين به 25 پايگاه اطلاعاتي و مجلات الکترونيکي در حوزه هاي موضوعي مختلف

 تاريخ: 01/03/96

      به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان  می رساند  دسترسی  آنلاین  در محیط دانشگاه به 25 پایگاه اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی در حوزهای موضوعی مختلف و همچنین استانداردهای معتبر بین المللی  از طریق لینک های ذیل مهیا شده است. لینک دسترسی در محیط دانشگاه : http://online.semantak.ir
  http://online.semantak.com

      
لینک دسترسی به استانداردهای معتبر : http://138.201.223.254:8080/std
                                        

اسامی پایگاههای اطلاعاتی به شرح ذیل میباشد:

Science Direct, Springer, Wiley, Taylor  & Francis, EBSCO, Nature, Oxford Journal, Scopus, Web of Knowedge, ACS, AIP, APS, Annual Reviews, ASCE, ASME, IEEE, SIAM, MathScinet, OnePetro, Engineering Village, RSC, Scientific Net
 


                               کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و تامین منابع علمی


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات