دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 برنامه بازیهای رده بندی و فینال مسابقات فوتسال بین دانشکده ای

 تاريخ: 17/02/96

 


 درج در سايت توسط : اداره تربیت بدنی