دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم اداره آموزش در مورد درخواستهای مهمانی و نقل و انتقال دانشجویی

 تاريخ: 28/10/95

 به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی می­رساند، تقاضای مهمان و انتقال به سایر دانشگاهها فقط از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در طول اردیبهشت ماه هر سال انجام می­پذیرد و به درخواست­های خارج از آن به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد، لذا از کلیه دانشجویان درخواست می­گردد از مراجعه حضوری به اداره آموزش در این خصوص جداً خوداری نمایند.
 
اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش