دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتخاب رساله دکتری آقای اکبر حیدرزاده دانش آموخته دانشکده مهندسی مواد به عنوان پایان نامه برتر سال 95

 تاريخ: 07/10/95

 رساله دکتری آقای اکبر حیدرزاده دانش آموخته مقطع دکتری دانشکده مهندسی مواد تحت عنوان ت‍ح‍ولات‌ ری‍زس‍اخ‍ت‍اری‌ در ج‍وش‍ک‍اری‌ ه‍م‍زن‌ اص‍طک‍اک‍ی‌ م‍س‌ و آل‍ی‍اژه‍ای‌ ب‍رن‍ج‌ ت‍ج‍اری‌ به استاد راهنمایی جناب آقای دکتر توحید سعید در دومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب ایران بعنوان پایان نامه برتر سال 95 انتخاب گردید.روابط عمومی دانشگاه آرزوی موفقیت و سربلندی برای این عزیز از خداوند منان مسئلت می نماید.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی