دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 وام تحصیلی و شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

 تاريخ: 14/11/94

 به اطلاع می رساند دانشجویان محترم می توانند جهت درخواست وام تحصیلی و شهریه نوبت دوم فرم تقاضای وام را از لینک روبرو پرینت گرفته و پس از تکمیل نمودن و تایید اداره کل آموزش از  مورخ 17/11/94 لغایت 26/11/94   به اداره رفاه دانشجویی واقع در ساختمان کاظمی آشتیانی طبقه دوم تحویل دهند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان