دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهي جذب هيات علمي شهریور ماه سال 1394

 تاريخ: 25/06/94

 

آگهي جذب هيات علمي شهریور ماه سال 1394

دانشگاه صنعتي سهند

 دانشگاه صنعتي سهند به منظـور تكميل كادر هيات علـمي خود از بيـن فارغ التحصيلان مقطع دکتری(Ph.D) دررشته هاي مورد نياز، مطابق جدول پیوست دعوت به همكاري تمام وقت مي نمايد.
 


متقاضيان مي توانند جهت ثبت نام از تاریخ 24/06/94  لغایت 10/07/94 به وب سايت مركز جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به آدرس http://www.mjazb.ir

مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی