دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تعطیلی اداره امور دانشجویان از مورخ 10/05/94 لغایت 21/05/94

 تاريخ: 06/05/94

 به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین محترم می رساند ادارات امور دانشجویان و رفاه دانشجویی از مورخ 10/05/94 لغایت 21/05/94 تعطیل خواهد بود.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان