دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بیانیه دانشگاه صنعتی سهند به مناسبت روز جهانی قدس

 تاريخ: 16/04/94

 روز جهانی قدس امسال، همزمان با ستم های تاریخی رژیم صهیونیستی بر علیه مردم مظلوم فلسطین، هم پیمانان آنها نیز جبهه دیگری را برعلیه مردم مظلوم یمن باز نموده و با بمباران بی رحمانه مردم بیگناه یمن، ماهیت ظالمانه متجاوزان را آشکار نموده و دل هر مسلمانی را به درد آورده است.
اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی سهند به عنوان بخش کوچکی از جامعه علمی جهانی، کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع یمن را شدیداً محکوم کرده و سکوت جامعه جهانی و سازمان های بین المللی در این مورد را تامل بر انگیز می داند. عواقب وخیم این سکوت بهت آور بدون شک در آینده دامن گیر جامعه علمی جهانی نیز خواهد شد و زدودن سیاهی این سکوت در آینده تاریخ از کارنامه جامعه بشری ساده نخواهد بود.
انسان های مظلوم و آزادی خواه در طول تاریخ همواره در مقابل زورگویی ها مقاومت نموده و عاقبت حق بر باطل پیروز شده است و یقیناً مقاومت مردم مظلوم فلسطین و یمن نیز پیروزی اسلام و مسلمین را به ارمغان خواهد آورد.
جامعه علمی دانشگاه صنعتی سهند خواهان شکسته شدن  سکوت عالمان جهان در قبال مسئله فلسطین و کشتار مردم مظلوم یمن می باشد و روز جهانی قدس را بهترین فرصت برای اعتراض مردم مسلمان جهان بر اوضاع تلخ کنونی طراحی شده توسط رژیم صهیونیستی و هم پیمانان منطقه ای و فرامنطقه ای آن رژیم برعلیه کشورهای اسلامی می داند.
لذا اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه صنعتی سهند ضمن شرکت در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، جهت هر چه باشکوهتر برگزار شدن این مراسم از عموم مردم، علی الخصوص دانشگاهیان جهت حضور پرشور و حماسی در این راهپیمایی دعوت به عمل می آورد.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی