دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم خوابگاهی

 تاريخ: 15/10/93

 

  به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاهی می رساند، ترکیب بندی خوابگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 از مورخ 14/10/93 شروع و تا مورخ 25/10/93 ادامه خواهد یافت.  لطفاً در اسرع با مراجعه به سامانه ترکیب بندی خوابگاه به آدرس http://sutkhabgah.ir/index.php نسبت به مشخص نمودن ترکیب اتاق خود اقدام نمایید. بدیهی است عدم ترکیب بندی در سامانه مزبور در بازه زمانی مشخص شده به منزله انصراف از خوابگاه خواهد بود.  
                                                                                                                                                                           اداره امور خوابگاهها


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان