دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجویان محترم درتمامی مقاطع تحصیلی - لزوم کنترل دروس اخذ شده در سامانه سما و دروس ثبت شده در LMS در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 تاريخ: 21/07/99

 

بسمه تعالی

از دانشجویان محترم تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه، خواهشمند است دروس انتخابی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 در سامانه سما و دروس ثبت شده در ال ام اس را کنترل نمایند و در صورتی که مغایرتی وجود داشته باشد؛ موارد را  با کارشناس محترم دانشکده مطرح و از دانشکده پیگیری نمایند.


 
 
 
اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش