دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه دانشجويان دوره هاي حضوري مقاطع کارداني و کارشناسي دانشگاه در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

 تاريخ: 10/07/99

 

بسمه تعالی

ضمن آرزوي سلامتي و موفقيت براي دانشجويان گرامي در مقطع کارشناسی به اطلاع مي رساند که به منظور مساعدت به دانشجويان، موارد زير در شوراي آموزشي دانشگاه براي نيمسال اول 1399-1400 به تصويب رسيد:
  1. دانشجوياني که خود يا يکي از اعضاي درجه يک خانواده اش دچار بيماري کرونا شده باشند، مي توانند با ارائه مدارک و مستندات لازم، درخواست حذف نيمسال بدون احتساب سنوات نمايند که در صورت پذيرش درخواست دانشجو، مسئوليت و تبعات بعدي آموزشي (از قبيل مشکل انتخاب واحد در نيمسال هاي آتي و يا به حدنصاب نرسيدن تعداد واحدهاي نيمسال آتي و يا عدم ارائه درس مورد نظر وي) بر عهده خود دانشجو خواهد بود.
  2. دانشجوياني که پتانسيل فراغت از تحصيل تا شهريور 1400را دارند مي توانند در دو نيمسال آتي دو عنوان درس را بدون رعايت پيش نياز انتخاب واحد نمايند.
  3. سقف مجاز واحدهاي انتخابي براي دانشجويان مشروطي در نيمسال اول 1400-1399،هفده واحد در نظر گرفته مي شود.
  4. دانشجوياني که در نيمسال اول 1400-1399 در آستانه فراغت از تحصيل باشند علاوه بر دو عنوان درس نظري معرفي به استاد در پايان نيمسال، مي توانند تا سقف 22 واحد درسي نيز براي نيمسال ياد شده انتخاب واحد نموده و با گذراندن آنها فارغ التحصيل شوند
  در خصوص ساير موارد، ملاک آيين نامه های آموزشی مربوط به سال ورودی دانشجو مي باشد. از جمله اينکه :
  1. امکان حذف  فقط يک عنوان درس نظري  با حفظ حداقل 12 واحد درسي  براي ورودي هاي 93 به بعد دوره هاي کارداني و کارشناسي   در قالب حذف تکدرس وجود خواهد داشت.
  2. تعداد غيبت هاي مجاز در جلسات کلاسي 3/16 مي باشد و غيبت بيش از حد مجاز به منزله صفر خواهد بود.
 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش