دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ارتقاء مرتبه علمی 9 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 08/04/99

 


در جلسه مورخ 99/04/07 هیات ممیزه دانشگاه صنعتی سهند با ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی به شرح زیر موافقت گردید :
 

ردیف نام و نام خانوادگی دانشکده ارتقاء مرتبه علمی
1 دکتر والح آقازاده دانشکده مهندسی معدن از مرتبه دانشیاری به استادی
2 دکتر موسی شمسی دانشکده مهندسی پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی
3 دکتر سمیه اللهیاری دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
4 دکتر حسام احمدیان بهروز دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
5 دکتر فهیمه باروقی بناب دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری
6 دکتر حنیف میرزایی دانشکده علوم پایه از مرتبه استادیاری به دانشیاری
7 دکتر سعید طالبی دانشکده مهندسی پلیمر از مرتبه استادیاری به دانشیاری
8 دکتر محمد رستمی زاده دانشکده مهندسی شیمی از مرتبه استادیاری به دانشیاری
9 دکتر حسن فرجی بگتاش دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری
 
 
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به جامعه دانشگاه صنعتی سهند به ویژه به همکاران مذکور و خانواده محترم آنها تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای ایشان تندرستی همراه با توفیق مسئلت می نماید.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی