دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 درخشش دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی در المپیادهای منطقه 3 و کشوری

 تاريخ: 24/06/98

 

در آزمون المپیاد منطقه 3 کشوری که بین استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان و به مرکزیت دانشگاه تبریز برگزار می شود از مجموع 5 نفر برگزیده، 3 نفر از دانشگاه صنعتی سهند موفق به کسب جواز شرکت در آزمون نهایی کشوری شدند که بشرح زیر می باشد:

•          آقای علی شکری (نفر اول)
•          آقای  سالار سلمانی پور(نفر دوم)
•          آقای بهرام گل احمدی اویلق (نفر چهارم)

در آزمون نهایی المپیاد دانشجویی کشوری هر 3 نفر اعزامی دانشکده موفق به کسب رتبه های زیر 15 بشرح زیر شدند.

•          آقای علی شکری نفر 2 کشوری
•          آقای سالار سلمانی پور نفر 8 کشوری
•          آقای بهرام گل احمدی اویلق نفر 13 کشوری (بصورت مشترک)
 
روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به این عزیزان و جامعه دانشگاهی بویژه اساتید و کادر دانشکده مهندسی شیمی تبریک عرض نموده و موفقیت هر چه بیشتر این عزیزان را از خداوند منان خواستار است.

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی