دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مهم - اعلام تاریخ دانش آموختگی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس تاریخ آخرین نمره ثبت شده در کارنامه آموزشی دانشجو

 تاريخ: 16/06/98

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند  بر اساس آیین نامه آموزشی از این به بعد، تاریخ دانش آموختگی دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس تاریخ آخرین نمره ثبت شده در کارنامه آموزشی دانشجو صورت خواهد گرفت لذا جهت جلوگیری از بروز مشکل در فراغت از تحصیل دانشجویان حایز شرایط، لازم است کلیه نمرات تا قبل از تاریخ 1398/6/31 در سامانه سما ثبت و نهایی شوند. در صورت درخواست و اصرار جهت فراغت از تحصیل دانشجو در سال تحصیلی 98-97  ضروری است که نمرات دروس معرفی به استاد و همچنین نمرات پایان نامه و کارآموزی و پروژه کارشناسی، حداکثر تا تاریخ 98/6/31 در سامانه آموزشی سما ثبت و نهایی شوند.
 
اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش