دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 بازدید معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه صنعتی سهند از اردوهای جهادی دانشجویان در منطقه ورزقان+تصاویر

 تاريخ: 11/06/98

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی