دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تعطیلی حوزه معاونت آموزشی از تاریخ 12 لغایت 30 مردادماه 98

 تاريخ: 09/05/98

  

بسمه تعالی
 
به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعان محترم دانشگاه می رساند کلیه فعالیت های حوزه معاونت آموزشی اعم از اداره آموزش، اداره تحصیلات تکمیلی، اداره دانش آموختگان و اداره نظام وظیفه از تاریخ 98/05/12 لغایت 98/05/30 تعطیل می باشد لذا خواهشمند است جهت انجام امورات مربوطه بعد از بازه زمانی مورد اشاره به دانشگاه صنعتی سهند مراجعه فرمایید.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه


 درج در سايت توسط : اداره آموزش