دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 نشست دانشگاهیان در مراسمی با عنوان «به رنگ خدا» با سخنرانی استاد اخلاق حاج آقا رنجبر به روایت تصویر

 تاريخ: 06/05/98

 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی